Ανιχνεύθηκε επαναλαμβανόμενος βρόγχος χωρίς τέλος στο JError