Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Πόστο Καφέ (3)

Bar Station (8)

Διάφορα (4)

Ερμάρια (52)

Κουβέρ-Πάγκος ποτηριέρα (1)

Λάντζες ανοιχτές (31)

Λάντζες κλειστές (34)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας (33)

Πάγκοι ψαριών (2)

Πιατοθήκες (12)

Ποτηριέρες (19)

Ράφια-Ραφιέρες (55)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς (19)

Χοάνες – Φούσκες (39)