Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Πόστο Καφέ (4)

Bar Station (8)

Διάφορα (4)

Ερμάρια (62)

Κουβέρ-Πάγκος ποτηριέρα (1)

Λάντζες ανοιχτές (51)

Λάντζες κλειστές (34)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας (50)

Πάγκοι ψαριών (2)

Πιατοθήκες (12)

Ποτηριέρες (19)

Ράφια-Ραφιέρες (72)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς (19)

Χοάνες – Φούσκες (42)