Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Πόστο Καφέ (4)

Bar Station (8)

Διάφορα (4)

Ερμάρια (56)

Κουβέρ-Πάγκος ποτηριέρα (1)

Λάντζες ανοιχτές (31)

Λάντζες κλειστές (35)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας (36)

Πάγκοι ψαριών (2)

Πιατοθήκες (12)

Ποτηριέρες (19)

Ράφια-Ραφιέρες (58)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς (20)

Χοάνες – Φούσκες (41)