Βρύσες-καταιωνιστήρες(M) (1)

Εντομοπαγίδες(M) (1)

Πάγκοι-ταμεία(M) (4)

Ταμπέλες - Πίνακες(Μ) (1)