Ομπρέλες(Μ) (1)

Πάγκοι-ταμεία(M) (4)

Ταμπέλες - Πίνακες(Μ) (2)