Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Bain Marie (M) (5)

Hot dog μηχανήματα(M) (1)

Επαγωγικές εστίες(M) (1)

Εστίες κουζίνας-μάτια(M) (3)

Θερμαντικά συστήματα hotkon(M) (6)

Καρβουνιέρες(M) (3)

Κοτοπουλιέρες(M) (4)

Κουζίνες(M) (2)

Μηχανήματα γύρου-ντονέρ(M) (5)

Πλατώ κουζίνας(M) (2)

Πολυκοπτικά(M) (1)

Φριτέζες(M) (5)

Ψησταριές – γκριλιέρες – σχαριέρες(M) (2)