Διάφορα(M) (4)

Καρέκλες(M) (6)

Πάγκοι(M) (2)

Σκαμπό(M) (4)

Τραπέζια(M) (6)