Διάφορα(M) (5)

Καρέκλες(M) (10)

Πάγκοι(M) (4)

Σκαμπό(M) (3)

Τραπέζια(M) (13)