Βιτρίνες ζαχαροπλαστείου(M) (2)

Βιτρίνες ζεστών-θερμαινόμενες(M) (10)

Καταψύξεις - Βιτρίνες(M) (4)

Μπαιν μαρί(M) (7)

Ουδέτερες βιτρίνες(M) (4)

Σετ βιτρίνες (ζεστό-κρύο)(M) (6)

Ψυγεία - Βιτρίνες (Μ) (16)