Βιτρίνες ζεστών-θερμαινόμενες(M) (14)

Καταψύξεις - Βιτρίνες(M) (2)

Μπαιν μαρί(M) (4)

Ουδέτερες βιτρίνες(M) (5)

Σετ βιτρίνες (ζεστό-κρύο)(M) (4)

Ψυγεία - Βιτρίνες (Μ) (12)