Αποφλοιωτές (Μ) (1)

Διάφορες συσκευές(M) (2)

Επεξεργασία ζύμης(M) (1)

Ζαμπονομηχανές(M) (2)

Ζυγοκοπτικά-Φορμαριστικά(M) (1)

Ζυμωτήρια-Ταχυζυμωτήρια(M) (1)

Κρεατομηχανές(M) (2)

Σνιτσελομηχανές(M) (1)