Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Πόστο Καφέ (M) (3)

Διάφορα(M) (13)

Ερμάρια(M) (39)

Λάντζες ανοιχτές(M) (9)

Λάντζες κλειστές(M) (4)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας(M) (25)

Πιατοθήκες(M) (4)

Ποτηριέρες(Μ) (5)

Ράφια-Ραφιέρες(M) (11)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς(M) (5)

Φίλτρα χοάνης(M) (1)

Χοάνες – Φούσκες(M) (10)