Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Διάφορα(M) (13)

Ερμάρια(M) (15)

Κουβέρ-Πάγκος ποτηριέρα(M) (5)

Λάντζες ανοιχτές(M) (2)

Λάντζες κλειστές(M) (2)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας(M) (7)

Πιατοθήκες(M) (1)

Ποτηριέρες(Μ) (2)

Ράφια-Ραφιέρες(M) (5)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς(M) (2)

Φίλτρα χοάνης(M) (1)

Χοάνες – Φούσκες(M) (10)