Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Πόστο Καφέ (M) (2)

Διάφορα(M) (10)

Ερμάρια(M) (23)

Λάντζες ανοιχτές(M) (7)

Λάντζες κλειστές(M) (4)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας(M) (19)

Πιατοθήκες(M) (2)

Ποτηριέρες(Μ) (2)

Ράφια-Ραφιέρες(M) (11)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς(M) (5)

Φίλτρα χοάνης(M) (1)

Χοάνες – Φούσκες(M) (5)