Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Διάφορα(M) (13)

Ερμάρια(M) (17)

Κουβέρ-Πάγκος ποτηριέρα(M) (4)

Λάντζες ανοιχτές(M) (2)

Λάντζες κλειστές(M) (5)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας(M) (9)

Πάγκοι ψαριών(M) (1)

Πιατοθήκες(M) (2)

Ποτηριέρες(Μ) (1)

Ράφια-Ραφιέρες(M) (4)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς(M) (4)

Χοάνες – Φούσκες(M) (10)