Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Πόστο Καφέ (M) (11)

Bar Station (M) (1)

Διάφορα(M) (23)

Ερμάρια(M) (64)

Κουβέρ-Πάγκος ποτηριέρα(M) (1)

Λάντζες ανοιχτές(M) (11)

Λάντζες κλειστές(M) (18)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας(M) (19)

Πιατοθήκες(M) (1)

Ποτηριέρες(Μ) (17)

Ράφια-Ραφιέρες(M) (32)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς(M) (4)

Φίλτρα χοάνης(M) (1)

Χοάνες – Φούσκες(M) (19)