Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Πόστο Καφέ (M) (3)

Διάφορα(M) (16)

Ερμάρια(M) (42)

Λάντζες ανοιχτές(M) (11)

Λάντζες κλειστές(M) (6)

Πάγκοι τραπέζια εργασίας(M) (33)

Πιατοθήκες(M) (3)

Ποτηριέρες(Μ) (2)

Ράφια-Ραφιέρες(M) (21)

Τροχήλατα-Τρόλεϊ μεταφοράς(M) (1)

Φίλτρα χοάνης(M) (1)

Χοάνες – Φούσκες(M) (15)