Εμφάνιση πλευρικής στήλης
Εμφάνισε 9 24 36
Κλείσιμο

Φούρνος PAVAILLER

2.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α 2.480,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: 11871

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 80 × 125 × 100 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος αερίου Electrolux

3.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α 3.968,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α0046

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 90 × 90 × 90 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος αερίου Sogeco G30

2.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α 2.976,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: 12401

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 92 × 90 × 100 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός 10 θέσεων

2.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α 2.728,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: 11885

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 100 × 120 × 130 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός Bistrot

2.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α 2.480,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α1967

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 85 × 93 × 83 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός Salva

800,00€ χωρίς Φ.Π.Α 992,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α1916

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 78 × 98 × 55 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός

600,00€ χωρίς Φ.Π.Α 744,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α2084

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 78 × 67 × 63 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός

800,00€ χωρίς Φ.Π.Α 992,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α0385

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 92 × 78 × 80 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός

1.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α 1.488,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α2103

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 79 × 72 × 60 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός

1.100,00€ χωρίς Φ.Π.Α 1.364,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α0200

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 90 × 80 × 63 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός

1.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α 2.232,00€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α2001

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 87 × 80 × 84 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Λυκούργου 282-284 Καλλιθέα

Κλείσιμο

Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός Maxima

340,00€ χωρίς Φ.Π.Α 421,60€ με Φ.Π.Α

Κωδικός: Α2214

Διαστάσεις(ΜxΠxΥ): 59 × 53 × 58 cm

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο σε: Κοραή 59Α Μοσχάτο