Αποστειρωτές μαχαιριών (3)

Διάφορα εργαλεία-Σκεύη (16)

Κάδοι απορριμάτων (2)

Κατσαρόλες (2)

Λαμαρίνες - Σχάρες - Ταψιά (12)

Πάγκοι κοπής-κούτσουρα-πολυαιθυλένια (21)