Αποστειρωτές μαχαιριών (3)

Διάφορα εργαλεία-Σκεύη (13)

Κάδοι απορριμάτων (4)

Κατσαρόλες (2)

Λαμαρίνες - Σχάρες - Ταψιά (8)

Λεκάνες & καπάκια gastronorm (1)

Πάγκοι κοπής-κούτσουρα-πολυαιθυλένια (21)