Αποστειρωτές μαχαιριών (3)

Διάφορα εργαλεία-Σκεύη (1)

Επιφάνειες κοπής (1)

Ζυγαριές (1)

Κάδοι απορριμάτων (2)

Λαμαρίνες - Σχάρες - Ταψιά (3)

Λεκάνες & καπάκια gastronorm (1)

Πάγκοι κοπής-κούτσουρα-πολυαιθυλένια (22)